Personvern

Informasjon personvern

Loven krever at du som kunde, informeres om hvilke opplysninger vi lagrer om deg og hvilke rettigheter du har.

Vi lagrer følgende informasjon:

 • Fornavn og etternavn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • Epost
 • Nødvendige opplysninger for å få utført tjenesten

Opplysningene lagres i vårt interne datasystem eller på serverer hos leverandøren av vårt datasystem. Informasjonen kan også sendes leverandør/tredjepart.

Hvorfor lagrer vi informasjon?

 • Grunnen til at vi lagrer informasjonen, er av hensyn til tjenesten vi skal utføre og eventuelle garantier.
 • Informasjonen kan også bli lagret av regnskapsmessige hensyn.

Våre plikter

 • Vi skal være trent i håndtering av dine personopplysninger
 • Vi skal ikke gå ut med dine opplysninger til tredjepart med mindre «forbehold» nedenfor krever dette eller ditt samtykke
 • Data skal være sikret mot sletting
 • Vi skal sikre at data ikke kommer på avveie.

Dine rettigheter

 • Du har rett til innsyn i dine opplysninger
 • Du har rett til – kostnadsfritt – å få utlevert dine lagrede personopplysninger på en fil innen 30 dager
 • Du har rett til å kreve din informasjon slettet/anonymisert (se forbehold).

Forbehold

 • Du kan ikke kreve å bli slettet/anonymisert dersom andre lover krever at vi lagrer dine personopplysninger. For eksempel bokføringsloven.
 • Slettes/anonymiserer dine personopplysninger, vil vi ikke lenger kunne skrive ut fremtidig kopi av din ordre, for eksempel vedrørende garanti/reklamasjon.

 

Firmaets behandlingsansvarlig for personopplysninger er Torbjørn Holden Søgaard.